Skip to main content
AAA

Права на працевлаштування в Ірландії: інформація для громадян України

Громадяни України можуть легально працювати в Ірландії після отримання листа з підтвердженням, що їм надано тимчасовий захист відповідно до Директиви ЄС. Вони також мають право на всю низку затверджених законом прав на працевлаштування і захист так само, як і працівники Ірландії.

Комісія з трудових відносин (Workplace Relations Commission, WRC) є державним органом, відповідальним за дотримання прав на працевлаштування. Інформацію про права на працевлаштування можна отримати на сайті www.workplacerelations.ie або зателефонувавши в WRC за номерами: 0818 808090 й 059 9178900.  Повний переклад вебсайту WRC можна отримати за допомогою сервісу Google Translate у верхній частині кожної вебсторінки.

Основні права на працевлаштування, що застосовуються до працівників, які легально працевлаштовані в Ірландії
 • Усі працівники повинні отримати письмову заяву про основні умови найму не пізніше п’яти днів від початку роботи. Вона має включати повне ім’я роботодавця і працівника, адресу роботодавця, тривалість угоди, розрахунок заробітної плати й кількість годин, які працівник повинен відпрацювати на день/тиждень.
 • Усі працівники також повинні отримати повну письмову заяву про умови найму на роботу.
 • Усі працівники в Ірландії мають право на мінімальну погодинну ставку заробітної плати, яка застосовується до працівників, що працюють повний і неповний робочий день, тимчасових і випадкових працівників, а також до сезонних працівників. Працівники віком до 20 років мають знижені ставки. Усі працівники мають отримати розрахунок заробітної плати.

Станом на 1 січня 2024 року застосовуються наведені далі тарифи.

Вік

Мінімальна погодинна ставка

До 18 років

8,89 євро

18 років

10,16 євро

19 років

11,43 євро

Мінімальна заробітна плата по країні (20 років і старше)

12,70 євро

Докладніше про те, що може й не може бути включено в розрахунок мінімальної заробітної плати по країні, подано на вебсайті WRC: www.workplacerelations.ie www.workplacerelations.ie

 • Усі працівники мають щороку отримувати не менше 4 робочих тижнів відпустки на рік. Для нарахування щорічної відпустки за основу беруть відпрацьований працівником час. Відпустка для працівників, що працюють неповний робочий день, розраховується на основі 8 % відпрацьованих годин.
 • У середньому на тиждень працівник повинен відпрацювати не більше 48 годин. Ця норма розраховується протягом 4-місячного періоду. Працівники мають право на щоденну перерву, яка становить 11 годин на добу, і щотижневий відпочинок, який становить 24 години поспіль на сім днів.
 • Пропрацювавши 4,5 години, працівники повинні отримати 15-хвилинну перерву, а після 6 годин роботи — 30-хвилинну перерву.
 • Роботодавці можуть утримувати гроші із заробітної плати працівника тільки в таких випадках:
 • o якщо це вимагається або дозволено за законом (наприклад, з метою оподаткування або соціального страхування);
 • o якщо це дозволено за умовами угоди працівника (наприклад, пенсійні внески тощо);
 • o якщо це узгоджено в письмовій формі із працівником (наприклад, передплата членства в клубах тощо);
 • o за обмежених обставин, утримання, які виникають через будь-яку дію або бездіяльність працівника.
Більше інформації

Щоб отримати докладну інформацію про трудове законодавство й права працівників, перегляньте посилання нижче на публікацію WRC «Пояснення про трудове законодавство».

Employment Law Explained in Ukrainian language

Скарги

Скарги щодо ймовірних порушень трудового законодавства про зайнятість і рівні права можна подати в Комісію з трудових відносин.  Скаргу в електронному вигляді можна подати на сайті Комісії за адресою: www.workplacerelations.ie. Залежно від характеру скарги справу буде передано на перевірку або на розгляд.

Якщо ви громадянин України або якщо ви рятуєтеся, залишаючи Україну, тут для вас наведено інформацію про права на працевлаштування, поки ви перебуваєте в Ірландії.

www.workplacerelations.ie (повний переклад вебсайту WRC можна отримати за допомогою сервісу Google Translate у верхній частині кожної вебсторінки.)

Телефон: 0818 80 80 90