Skip to main content
AAA

Irish

Tabhair do d’aire: Ní mór duit glacadh le fianáin san fhógra meirge ar bharr an leathanaigh ghréasáin seo chun bheith in ann féachaint ar na físeáin seo a leanas.
Please Note: In order to view the following videos, you must accept cookies from the banner on the top of this webpage.
Eolas faoi Sheirbhís Chomhairleach WRC - WRC Advisory Service Information
Eolas faoi Idirghabháil Réamh-Bhreithnithe WRC - WRC Pre-Adjudication Mediation Information
Eolas faoi Dhínit san Áit Oibre WRC - WRC Dignity in the Workplace Information
Conas gearán a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre agus Cad lenar féidir leat a bheith ag súil le linn éisteacht Bhreithnithe - How to make a complaint to the Workplace Relations Commission and What you can expect at an Adjudication hearing