Skip to main content
AAA

Polish

Uwaga: Aby zobaczyć następujące filmy, musisz zaakceptować pliki cookie z banera znajdującego się na górze tej strony internetowej.
Please Note: In order to view the following videos, you must accept cookies from the banner on the top of this webpage.
Informacje na temat służby doradczej Komisji ds. Stosunków w Miejscu Pracy (WRC) - WRC Advisory Service Information
Informacje na temat mediacji przedsądowej Komisji ds. Stosunków w Miejscu Pracy (WRC) - WRC Pre-Adjudication Mediation Information
Informacje na temat „Godności w miejscu pracy” Komisji ds. Stosunków w Miejscu Pracy (WRC) - WRC Dignity in the Workplace Information
Jak złożyć skargę do Komisji ds. Stosunków w Miejscu Pracy (WRC) i czego można oczekiwać podczas rozprawy w sprawie orzekania - How to make a complaint to the Workplace Relations Commission and What you can expect at an Adjudication hearing